2 Eylül 2013 Pazartesi

2004 Sayılı İİK Madde 341 ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2001/17091

K. 2002/6744

T. 18.4.2002

• ALIKOYMAK ( Sanığın Hukuk Mahkemesince Boşandığı Müşteki Eşine Velayet Hakkı Verilen Çocukları Annaye Vermeme Eyleminin Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Olması )

• ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Sanığın Hukuk Mahkemesince Boşandığı Müşteki Eşine Velayet Hakkı Verilen Çocukları Annaye Vermeme Eylemi )

• VELAYET HAKKI ANAYA VERİLEN ÇOCUKLARIN SANIK TARAFINDAN ALIKONMASI ( Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet Suçunun Oluşması )

765/m.182

2004/m.341

ÖZET : Hukuk mahkemesinden verilip kesinleşen boşanma ilamı ile velayet hakkı müşteki anneye verilmiş olan 1993 doğumlu oğlunu onbeş gün süre ile annesinin rızası ile yanına alan sanığın süre sonunda geri vermemesi şeklinde gerçekleşen olayda sanığın eyleminin İİK'nun 341.maddesi kapsamında değerlendirilmeli, görevsizlik kararı verilerek, dosya icra tetkik mercii hakimliğine gönderilmelidir.

DAVA : Alıkoymak suçundan sanık Ali A.'ın yapılan yargılaması sonucunda; MAHKUMİYETİNE dair ( ARAPGİR ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 6.4.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 30.5.2001 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:
KARAR : Hukuk mahkemesinden verilip kesinleşen bozşanma ilamı ile velayet hakkı müşteki anne Ayşe Ceyran Y.'a verilmiş olan 1993 doğumlu oğlu Gökhan'ı onbeş gün süre ile annesinin rızası ile yanına alan sanığın süre sonunda geri vermemesi şeklinde gerçekleşen olayda sanığın eyleminin İİK'nun 341.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu itibarla görevsizlik kararı verilerek dosyanın icra tetkik mercii hakimliğine gönderilmesi yerine, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönler incelenmeksizin hükmün bu sebepden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 18.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder