2 Eylül 2013 Pazartesi

2004 Sayılı İİK Madde 341 ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET İçtihat

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/5880

K. 2004/8762

T. 8.7.2004

• ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Tesis Edilecek Tarih ve Saat Belirli Olmadığından Çocuk Teslimine Muhalefet Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )

• ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET ( İ.İ.K. Uyarınca Verilen Cezaların Para Cezası Veya Tedbire Çevrilemeyeceği )

• CEZANIN PARA CEZASI VEYA TEDBİRE ÇEVRİLEMEMESİ ( İ.İ.K. Uyarınca Verilen Cezalar - Çocuk Teslimine Muhalefet )

2004/m. 341

647/m. 4

ÖZET : 1- Sanığa tebliğ olunan 55 örnek icra emrinde, çocukla kişisel ilişki tesis edilecek tarih ve saat belirli olmadığından atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması,
2- İİK. uyarınca verilen cezaların 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4. maddesinde yazılı para cezasına veya tedbirlere çevrilemeyeceği gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması, yasaya aykırıdır.

DAVA : Çocuk teslimine muhalefetten sanık A.'nın yapılan yargılaması sonunda; İİK'nun 341 ve 647 Sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca 346.560.000.- TL. hafif para cezası ile hükümlülüğüne dair YEŞİLYURT İcra Ceza Mahkemesi'nden verilen 05.12.2003 gün ve 1 Esas,1 Karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili ve C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile 13.05.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
KARAR : 1- Sanığa tebliğ olunan 55 örnek icra emrinde, çocukla kişisel ilişki tesis edilecek tarih ve saat belirli olmadığından atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,
2- İİK. uyarınca verilen cezaların 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4. maddesinde yazılı para cezasına veya tedbirlere çevrilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
3- İİK. 354. maddesindeki ihtarata hükümde yer verilmemesi,

yarx

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık vekili ve C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 08.07.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder