2 Eylül 2013 Pazartesi

2004 Sayılı İİK Madde 341 ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA İçtihat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1937

K. 2004/5080

T. 31.3.2004

• ÇOCUK TESLİMİNDEN KAÇINMA ( Bu Suçun Takibinin Şahsi Dava İkamesine Bağlı Olması )

• ŞAHSİ DAVA ( Çocuk Tesliminden Kaçınma suçu )

2004/m.341,349

ÖZET : İİK'nun 341. maddesinde öngörülen çocuk tesliminden kaçınma suçu takibi şahsi dava ikamesine bağlı suçlardandır.

DAVA : Çocuk tesliminden kaçınma suçundan sanık Mustafa nın İİK'nun 341. maddesi gereğince 1 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
KARAR : İİK'nun 341. maddesinde öngörülen çocuk tesliminden kaçınma suçu takibi şahsi dava ikamesine bağlı suçlardandır. İcra Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya şikayetçinin gelmemesi veya bir vekil göndermemesi halinde İİK'nun 349/5. maddesi uyarınca şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerekir. İcra Ceza Mahkemesindeki davanın icab etmediği halde iddianame ile açılmış olması suçun mahiyetine ve neticesine tesir etmeyeceğinden Mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz bulunmaktadır.

yarx

SONUÇ : Sair yönler incelenmeksizin hükmün bu yönden İİK'nun 366 ve CMUK'nun 321. maddeleri uyarınca istem gibi BOZULMASINA 31.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder